Het honk is verbouwd.
De ruimte heeft een andere functie gekregen. Er is geen jeugdsoos meer, er zijn nu jeugdcoaches die
de wijk in gaan.

Het ene gedeelte is verbouwd tot klusruimte voor werk-leerproject DIELNIMME, het andere gedeelte
is een multi-functionele ruimte geworden.